pato-fizjologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) und Lungenödems), Medizinische Klinik. 1937, Nr 50, str. 1671—73, Powstawanie napadów dychawicy sercowej i obrzęku płuc nie podobna tłumaczyć li tylko zastoiną w płucach na skutek osłabienia lewej komory. Zarówno spostrzeżenia kliniczne jak i dociekania pato-fizjologiczne wskazują, iż doniosłą rolę w powstawaniu tych stanów chorobowych odgrywa układ nerwowy, którego działanie dochodzi do skutku na drodze odruchowej. W związku z tym zasługuje na baczną uwagę dobroczynny wpływ, jaki wywiera w napadach dychawicy sercowej nakłucie lędźwiowe. O wpływie tym autor miał...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo