patrystyczno-scholastyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z nich. Tomasz, jako ideolog Kościoła i feudalizmu, opowiada się za systemem własności prywatnej i wykorzystuje wsizelkie 'dostępne mu sposoby, by wykazać, że tylko taki system posiadania dóbr materialnych jest najkorzystniejszy i najodpowiedniejszy dla zachowania „boskiego porządku“ w świecie. Tradycja patrystyczno-scholastyczna nie pozwalała mu jednak uzasadniać tego systemu przez odwoływanie się do prawa naturalnego w ścisłym znaczeniu — jeszcze tak niedawno przecież Gracjan wykazywał, że nakazem prawa natury jest system własności wspólnej, a nie prywatnej. O systemie posiadania, zdaniem Tomasza, .winna decy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.