patynowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla oceny antykwizacji utworów’ dramatycznych najwięcej wskazówek zawierać będzie zapewne proces patynowania się wspomnień i pamiętników. Co właściwie ulega w nich zmianie i stanowi o ich prawach do tytułu antyków? Są to przede wszystkim wyszłe z obiegu sposoby bycia, maniery, obyczaje, formuły słowne, mody i akcesoria. Otóż cały ten materiał należy do tworzywa komediopisarza, i patynowanie się repertuaru komediowego powinno iść równolegle do antykwizowania się zapisek pamiętnikarzy. W każdym razie w wypadkach wątpliwych zdaje mi się, że z sytuacji w literaturze pamiętnikarskiej reżyser może wyciągnąć pewne wskazówki ułatwiające mu zorientowanie się, które sztuki repertuaru komediowego dojrzały już do grania w kostiumach epoki. Jak już zaznaczaliśmy, dla pamiętni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.