pawianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sadka. bzdurstewko, piśmidełko, rozumowańko, wierszydełko, zebrcińko, następnie formacje słowotwórcze utworzone sufiksami: -izm (-yzm): apuchtinizm, barcmizm, bemizm, dżentelmenizm, gladiatoryzm, malpizm, zolizm, pawianizm; (o)stwo: bawidamstwo, gamuniostwo, pleciugostwo; -ość: małowypukłość, niedojdowatość, podluteńkość, rozdawność, u c inko w ość, zżydziałość; -ota: grubota, nikczemnota, nizota; -0 wsączy z/ia: osłowszczyzna; : śledziarstwo; -ma: dantoneria, profaneria, stańczykeria; nazwy osób tworzone różnymi sufiksami: -j>Ar, -/Ar, -acz, -arz, -cc, -a»v/cz, -wfa, -cAr, -czyk, -/sAro: hamletyk, humanitarnik, wysadzacz, zawracacz, patenciarz, czułostkowiec, niedoświadczeniec, głosowicz, kółkowicz, książkowicz, nalewkowicz, odczyt owić z, prawdowicz, rysunkowicz, tuzinkowicz, anankista, anegdocista, kahornistci, syntezista, rozdętek, ogrodowczyk, powstańczyk, Bolcisko, Litwinisko; nazwy żeńskie z sufiksem -Ara, -aczka, -ówna: fłirtantka, spowiadaczka, gorzelanówna, i wreszcie takie nazwy, jak: min 'minus’, uścisk uściśnienie’, zakąt, barłogowisko, hasanka, połówka, romansówka, z?...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kupiszewski, Władysław 1990. Język Dzienników Stefana Żeromskiego, Warszawa ; Kraków : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.