pawilonik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W szczęśliwych czasach ojciec mój wystawił ten pawilonik, który z jednćj strony przypierał do domu, a z trzech innych ogród go otaczał. Cały ten budynek składał się z jednej prostokątnój sali, oświeconćj z dwóch stron wielkiemi oknami. Podwójne kręcone wschody prowadziły na balkon pierwszego piętra; dół bowiem przeznaczony był na Dzieła Lucyana Siemieńskiego. Tom VII. 15...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.