paxowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pax jako stowarzyszenie może być sojusznikiem PZPR w budowie ustroju komunistycznego. Ustrój ten buduje partia w oparciu o masy bezpartyjne. Do tych mas bezpartyjnych należy i Pax Z chwilą jednak gdyby Pax zaawansował do statusu partii politycznej — sojusz by się skończył. Paxowcy przestaliby być masą bezpartyjną i staliby się członkami partii socjalistycznej, która w kardynalnych punktach swej ideologii reprezentowała by antagonistyczne stanowisko w stosunku do marksizmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.