pełnoprawnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) go kościoła. Wedle niego bowiem obok ortodoksów chrześcijańskich filozofowali w średniowieczu i Arabowie, i Żydzi, i awerroiści łacińscy i przeto, jego zdaniem, nurty te wchodzą, obok „filozofii chrześcijańskiej”, „pełnoprawnie” w zakres historii filozofii średniowiecznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.