pehametria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) P. wykorzystywana jest najczęściej do pomiaru stężenia jonów wodorowych (pehametria) oraz do przeprowadzania miareczkowania potencjomctrycznego. Miareczkowanie potencjometryczne polega na rejestrowaniu zmian potencjału elektrody wskaźnikowej w zależności od ilości mianowanego roztworu odczynnika dodawanego podczas miareczkowania; punkt przegięcia otrzymanej krzywej (skok potencjału) odpowiada punktowi końcowemu miareczkowania. Miareczkowa...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.