pejotl

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mi chrześcijaństwa. Kuchy te pojawiać się zaczęły już w końcu XVIII wieku, a synkretyczne wierzenia okazały się trwałe. Do najbardziej trwałych ruchów synkretycznych należą: pejotyzm (inaczej zwany kultem lub religią pejotlu), szakeryzm oraz irokezka religia proroka Handsome Lake’a. Wszystkie one doznały prześladowań ze strony władz USA. Prześladowania religii Handsome Lake’a usta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zajączkowski, Andrzej (red.) 1973. Obrazy świata białych, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.