pektolityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) koncentracji (zagęszczanie 4—7-krotne). Depektynizacja zapobiega nadmiernemu wzrostowi lepkości i żelowaniu w czasie zagęszczania soku. Depektynizację soków przeprowadza się w odpowiedniej temp. i określonym czasie z dodatkiem preparatów pektolitycznych. Dawka preparatów uzależniona jest od ich aktywności oraz składu jakościowego enzymów. Pożądana jest przede wszystkim obecność endopoligalakturonazy powodującej szybki spadek lepkości, przy braku lub niewielkiej aktywności pektynoesterazy, uwalniającej szkodliwy dla zdrowia metanol. Do depektynizacji soków stosuje się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banecki, Henryk et al. 1978. Encyklopedia techniki. Przemysł spożywczy, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.