penalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Problem istoty odpowiedzialności karnej najszerzej potraktował L. Lernell,21 który na podstawie analizy poglądów filozofów i penalistów dochodzi do pesymistycznego wniosku, że właściwie nie wiadomo, co jest istotą odpowiedzialności. Autor ten przedstawia własne propozycje w tym zakresie i podkreśla, że zagadnienie odpowiedzialności jest raczej problemem praktycznym, a w mniejszym stopniu teoretycznym. W praktyce bowiem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prusak, Feliks 1973. Pociągnięcie podejrzanego do odpowiedzialności w procesie karnym, Warszawa : Wyd. Prawnicze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.