penetracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) umysłowanie — rs. yMCTBOBatme.) W w. XIX na obszarach ukraińskich i białoruskich wiodły ze sobą czynną walkę właściwie dwa języki, polski i rosyjski, niejako ponad biernym substratem języka ukraińskiego. Siła penetracyjna języka rosyjskiego była w tej walce znaczna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.