penitencjarysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Drastyczność owego regulaminu, opór skazanych oraz nieliczne protesty akademickich penitencjarystów^ spowodowały, że regulaminy te zmieniano w latach siedemdziesiątych, również nieformalnie - w drodze wytycznych Dyrektora CZZK* W 1978 r. zabroniono wytycznymi zatrudniać skazanych za włamania na zewnątrz zakładów karnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Bojarski, Tadeusz, Hołda, Zbigniew, Baranowski, Jacek (red.) 1985. Praca skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.