peowiacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Cz. był utalentowanym poetą, piewcą życia strzeleckiego i wojennego. Niektóre z jego poezji przepojonych liryzmem stały się z czasem ulubionymi pieśniami żołnierskimi. Część swego dorobku poetyckiego wydał w zbiorach Piosenki i Wiersze (Kielce 1916), Peowiackie piosenki (bezimiennie, W. 1917) oraz Włóczęga (W. 1927); wiele tłumaczeń umieścił w zbiorze Wybór młodej liryki rosyjskiej (W. 1923). Ponadto wydał prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.