pepesowsko-peowiacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skażoną nacjonalizmem świadomością klasową — byli inni. Wielu chłopów i robotników, a w tym wielu bohaterów — nie w literackim znaczeniu tego wyrazu — wstrząsająco pięknych bohaterów szukało swej chłopskiej (robotniczej) ojczyzny w ówczesnym ruchu „pepesowsko-peowiackim“. Szukali bez specjalnego „rozkazu“ Wandy Wasilewskiej, która wówczas — w niczym jej zresztą nie ubliżając — mało co od ziemi odrosła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaszuński, Salomon 1954. Wybór pism. Szlakiem rewolucyjnej publicystyki KPP, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.