peptydowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Białka mogą wytwarzać błony na powierzchni wody, przy czym głowice przylegają do powierzchni wody, zaś apolarne ogony wystają ponad powierzchnię wody. Wyprostowanie prawie kulistych drobin białka w płaską warstwę pod wpływem sił polarnych wody wskazuje na to, że łańcuchy peptydowe drobin białkowych utrzymywane są w swej zbitej masie prżez siły polarne. Rozpuszczalność białka zależna jest prawdopodobnie od grup polarnych CO i NH, ponieważ grupy kwaśne i zasadowe są zbyt nieliczne dla utrzymania drobiny w płynie...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.