percepowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) polską. Inteligencja polska żyje w świecie złudzeń, uważa za istotę życia percepowanie tak zwanych wartości duchowych. Legenda demaskuje bezwład, kwietyzm kulturalny, dopatrujący się w nędzy, poniżeniu znamion wyższości moralnej. Brzozowski surowo wskazuje, jak na niewypełniony obowiązek, na zaniedbywaną z wyżyn fałszywego idealizmu dziedzinę ekonomiczną i polityczno-społeczną, i choć bezwarunkowo błądzi w jednostronnym sprowadzaniu kultury duchowej do społecznego podłoża, ma głęboką, historyczną i merytoryczną rację w swoich postulatach. Sprawa niepodległości narodowej, prze...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Fryde, Ludwik 1966. Wybór pism krytycznych, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.