percypowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ku wyrażającego do wyrażanego. Dalekie ślady dualizmu nie są tu czymś istotnym, lecz wynikają tylko ze zrozumiałych trudności terminologicznych. W gruncie rzeczy wyraz — jak Croce niejednokrotnie podkreśla — jest „duchową syntezą estetyczną”, jest „artystyczną wizją”, której uzewnętrznienie nie ma już nic wspólnego z prawdziwą twórczością. Wszystko to, co umożliwia percypowanie tej twórczej syntezy surowego materiału przeżyć, jest już sprawą nie artyzmu lecz biegłości technicznej, której przecie nie są pozbawieni tacy np. malarze - kopiści, choćby przy tym byli zupełnie niezdolni do samodzielnej twórczości artystycznej. I jeśli już użyć tu obciążonych dua...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teo­retyczna w Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.