periodyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obok zjazdów naukowych najważniejszą dziedziną działalności Polskiego Towarzystwa Językoznawczego stanowi wydawanie periodyku naukowego, jakim jest Biuletyn PTJ, ukazujący się początkowo mniej więcej co dwa lata, ostatnio w zasadzie co roku. Biuletyn był pomyślany jako organ językoznawstwa ogólnego oraz indoeuropejskiego i w okresie międzywojennym był jedynym tego rodzaju czasopismem w Polsce...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.