personifikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale Łubieński górował nad Mackiewiczem, jeżeli chodzi o zdrowy rozsądek. Miał go wielokrotnie więcej. Pomijam stosunek do Piłsudskiego: prawdziwy fanatyzm, który Mackiewicz wobec ,,Wielkiego Marszałka” odczuwał, wynikał nie tylko z jego poglądów, z jego romantycznych urojeń, z jego nietscheańskiego gustu do dramatyzowania i personifikowania historii, ale chyba w jeszcze większym stopniu z jego patriotyzmu wileńskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.