petrodolar

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nigerii do roku 1979. Obserwatorzy polityczni zwracają uwagę, że nowy szef państwa Nigerii obejmuje ster rządów w złożonej sytuacji wewnętrznej kraju. Nigeria, siódmy światowy producent ropy naftowej, mimo znacznego wpływu „petrodolarów” z eksportu ropy cierpi nadal na duże dysproporcje w podziale dochodu narodowego. Szczególnie zaniedbane jest rolnictwo, z którego żyje 301...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Barszczewski, Jerzy 1977. Wydarzenia ’76, Warszawa : KAW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.