petrograficznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dzisiejsze ukształtowanie jest rezultatem działalności różnorodnych czynników rzeźbotwórczych, modelujących od młodszego trzeciorzędu zróżnicowane petrograficznie i kilkakrotnie wypiętrzane podłoże. Czynniki te zmieniały się w zależności od warunków klimatycznych. W ciepłym, na przemian suchym i wilgotnym okresie trzeciorzędowym (miocen, pliocen) B. były na...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.