petrograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W czasie pobytu w Dorpacie Cz. pracował nad oznaczeniem i usystematyzowaniem zbiorów petrograficznych uniwersytetu, latem r. 1856 i 1857 w tow. Schmidta, J. Nieszkowskiego, G. Rupniewskiego zwiedzał Estonię i wyspę Oesel, sposobiąc się na sylurze estońskim do pracy nad geologią Podola. Ukończywszy studia mineralogiczne...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.