petryfikacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ny systemu jako takiego. Są one rezultatem pojawiających się stale dysproporcji między rozwojem różnych dziedzin życia społecznego, dysproporcji nieuniknionych zarówno ze względu na różnice występujące w rozwoju różnych sfer życia społecznego, jak też ze względu na zróżnicowaną podatność tych sfer na procesy petryfikacyjne. Sprzeczności i konflikty niestrukturalne mają natomiast charakter zdarzeń raczej przypadkowych. Świadczą 0 nieprawidłowym działaniu mechanizmów przystosowawczych 1 wynikają na ogół z niedoskonałości funkcjonowania jednostek, grup społecznych lub struktur organizacyjnych, niedoskonałości utrudniających współżycie lub współdziałanie ludzi w realizacji zadań zbiorowych. Tego typu sprzeczności i konflikty mają, jak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Białyszewski, Henryk 1983. Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.