petryfikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z rzeźnictwem). Wyrastają więc pewne specjalizacje, które w pewnych określonych warunkach mogą się rozwijać, gdy zaś braknie tych warunków, giną. Dlatego dopatrywanie się w każdej specjalności odrębnego zawodu może odnosić się jedynie do chwili bieżącej, a petryfikowanie takiego poglądu będzie musiało ulegać częstej stosunkowo rewizji, gdyż tradycyjny — a pod tym rozumiemy początkowy — zakres działania ulega ciągłym i stałym przeobrażeniom. Zakres pracy...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Ehrenberg, Zbigniew 1938. Istota  ustrój  granice gospodarcze i społeczne rzemiosła, Warszawa : Izba Rzemieślnicza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.