petrynizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jącego chrześc. Zajmował negatywną postawę wobec stanowiska Pawła w stosunku do chrześcijan z kół żyd. i pogańskich. Postawę tę określa się mianem -> petrynizmu. W końcu otworzył nowy kościół dla nieżydów, nie obciążając chrześc. obowiązkami zacho...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Po­­niatowski, Zygmunt (red.) 1969. Mały słownik re­ligioznawczy, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.