petycyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zaniepokojeni rewolucyjnością robotników, likwidatorzy wystąpili przeciwko walce strajkowej nazywając ją «hazardem strajkowym». Walkę rewolucyjną proletariatu zamierzali likwidatorzy i ich sojusznik Trocki oszukańczo zastąpić «kampanią petycyjną»...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Historia 1949. Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.