pięcioaktowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Romans przyszłego hetmana Ukrainy, który Byron krótko przedstawił, bo o inne epizody z życia jego mu chodziło — postanowił wziąć Słowacki za treść pięcioaktowej tragedyi Mazepa (1834). Rozszerzył on naturalnie bardzo znacznie charakterystykę czterech osób, wymienionych przez Byrona, mianowicie dumnego wojewody, jego o 3o lat młodszej żony (która u Byrona nazywa się Teresą nie Amelią), króla literata i kobieciarza, i młodego i zalotnego pazia — i dopiero na samym końcu, uważając swą tragedyę niejako za główne torso historyi, której epilogiem ma być utwór Byrona — nawiązał do dzieła swego mistrza i zapowiedział karę, której szczegółami właśnie Byron się zajął: They bound me on, that menial throng, Upon his back with many a thong; Then loosed him with a sudden lash — Away! away — and on we dash (I. 381)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Windakiewicz, Stanisław 1914. Walter Scott i lord Byron w odniesieniu do polskiej poezyi romantycznej, Kraków : Druk. Uniw. Jagiell.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Stale wyszukujemy ich i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.