pianistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z życia organizacyjnego jedynem ważnem zdarzeniem był Congrès de la Fédération Internationale des Concerts, z którym połączono koncerty muzyki francuskiej. Z bogatego ruchu pedagogicznego warto zanotować Ecole de Paris, szkołę pianistyczną w 4-ch językach, otworzoną przez Alinę Barentzen, wybitną pianistkę, poświęcającą się w znacznej mierze muzyce współczesnej i francuskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo