piastowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Cz. należał stale do gorących zwolenników kandydatury austriackiej, a sam był kandydatem piastowców. Dnia 10 V razem z secesjonistami, protestującymi przeciw rosnącym i już zwycięskim wpływom francuskim, opuścił pole elekcji. Cała ta grupa zajęła miejsce we wsi Gro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.