piaszczysto-kamienisty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Moi rodzice posiadali gospodarstwo rolne o powierzchni 18 mórg ziemi. Ziemia była piaszczysto-kamienista. Było nas dzieci 9, tak że na każde dziecko przypadało 2 morgi piaszczystej ziemi...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Landy-Tołwińska, Joanna, Ligocki, Hieronim, Kasperowicz, Helena (wyb. i oprac.) 1968. Pamiętniki samouków, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.