piaszczysto-pylasty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a. Gleby początkowego stadium rozwojowego o niewykształconym profilu (poza glebami współczesnych tarasów rzecznych) 1. Gleby zboczowe zmywane i namywane pokrywają pasma zboczy, ciągnące się wzdłuż wszystkich krawędzi jednostek geomorfologicznych. Gleby te powstały z materiału przemieszczanego zgodnie ze spadkiem zbocza. Ponieważ w profilu podcinanych tarasów zdecydowanie przeważały utwory piaszczyste i piaszczysto-pylaste, powstałe tu gleby zboczowe wykazują przeważnie skład mechaniczny piasków luźnych 1 piasków słabogliniastych często pylastych. W związku z różnym wiekiem poszczególnych odcinków krawędzi i różnym nachyleniem zboczy, gleby te wykazują różny stopień stabilizacji. Odczyn tych gleb jest przeważnie kwaśny. Poziom wód gruntowych zmienia się wraz ze wzniesieniem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RWarsz - Rocznik Warszawski (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.