pieczarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Upatrzonym kandydatem na godność metropolity był Innocenty Gizel, archimandryta klasztoru pieczarskiego w Kijowie. Gdy ten umarł w r. 1685, hetman wysunął kandydaturę Gedeona Cz-go, z którego bratankiem Jerzym była zaręczona jego córka. Na elekcji metropolitalnej zebrała się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.