pierwszoplanowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) O rozpowszechnionej oświacie i kulturze marzyli i pisali wiele socjaliści utopijni. Socjalizm naukowy sprawę tę traktuje pierwszoplanowo. Już w „Manifeście Komunistycznym" Marks i Engels mówią, że po likwidacji własności klasowej nastąpi likwidacja wykształcenia klasowego i rozciągnięcie oświaty na tę olbrzymią większość narodu, który stanowi proletariat i chłopstwo. Manifest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.