pierzaczka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z darciem pierza łączył się skromny posiłek. Mieszkańcy Opoczyńskiego nie byli zbyt zamożni. Przeważnie żyli tylko z rolnictwa. Uprawiana ziemia jest mało urodzajna. Dlatego na darcie pierza zbierano się przeważnie po południu i skubano do późnego wieczora. Wówczas nie częstowano już obiadem, a tylko skromną kolacją. Na poczęstowanie obiadem dużej grupy pierzaczek nie każdego było stać53...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kupisiński, Zdzisław 1997. Adwent i Boże Narodzenie w regionie opoczyńskim. Studium religijności ludowej, Warszawa : Verbinum
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.