pies-dzikarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na zające, jest obecnie w Polsce zabronione ze względów hodowlanych; ława — posuwanie się myśliwych i naganiaczy polem tyralierą; ten sposób p. na zające i ptactwo polne jest także zabroniony w Polsce; p. z —* dzikarzami — wyszukiwanie przez odpowied¬ nio ułożone psy-dzikarze dzików i płoszenie (ruszanie) ich w kierunku myśliwych lub umiejscowienie (ostanowienie) dzików przez psy. Zbigniew Zakrzewski POLOWANIE NA GŁOWY, walki prowadzone w celu zdobycia głów ludzkich; zwyczaj spotykany na wyspach Indonezji, Oceanii, w pd.-zach. Azji, także...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.