pionier-osadnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Była mowa o tym, że potrzeby człowieka „prywatnego” stały się „publiczną” ideologią gazety amerykańskiej. W świetle dotychczasowych wywodów teza ta jest jednak niepełna i byłaby zgoła fałszywa bez istotnego uzupełnienia. „San Francisco Chronicie” służy kultowi człowieka prywatnego. Nasuwa się pytanie: jakiego człowieka prywatnego? Czy tym prywatnym człowiekiem jest dżentelmen lub biznesmen z okresu Jeffersona i Franklina, czy pionier-osadnik z czasów Jacksona i Lincolna? Tam to byli ludzie prywatni, właściciele prywatnej własności, w jej ówczesnej ekonomicznej postaci, konkretnej, samej w sobie, względnie niezależnej w ramach wolno-konkurencyjnego kapitalizmu; własność ekonomiczna tamtego rodzaju stanowiła rzeczywiście podstawę szerokiej niezależności prywatnego człowieka. Kimże jest obecny prywatny człowiek, któremu służy amerykańska gazeta?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chałasiński, Józef 1962. Kultura amerykańska. Formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.