pionierski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mniejszości. Bez względu na to, czy cel ten będzie możliwy do osiągnięcia w dalekiej przy* szłości, bez względu na to, że również nie wszystkim, którzy dziś należa do komisji mniejszościowej będzie dane towarzyszyć nam do tego celu, Wam, Panowie, należy się to dumne zadowolenie, żeście w nieustannej ofiarnej pracy pionierskiej usu* nęli na stronę pasożytniczy krzew, który najpierw musi być usunięty, jeśli ma być wyrównana droga, na której raz kiedyś pewnym krokiem zmierzać będziemy do końcowego celu. Dziękujemy Wam raz je*...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.