piontek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1) 	Śląski z Pogorzelca (pod Koźlem): W Kandrzinie jedna kobieta szua na pole we wieli piontek a zbieraua do klinal  2) rosa -) a mówiua: bieran pożytek, ale nie wszytek. Niedaleko pas pachouek konie i wzion swoje uzdy wiek po tyn miejscu a mówiu: ja zbieran ostatek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zawiliński, Roman 1919. Nasz język ojczysty w przeszłości i teraźniejszości, Kraków : Księgarnia G. Gebethnera i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.