pirofosfataza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wewnątrzkomórkowa lokalizacja enzymów hydrolitycznych - Intracellular localizadon of hydrolydc enzymes. Prof. dr A. Wałek-Czernecka, jako pierwsza w nauce, rozpoczęła badania cytochemiczne dotyczące lokalizacji kwaśnych hydrolaz u roślin; badania te były kontynuowane przez większy zespół. Wykazano m. in. nagromadzenie kwaśnych hydrolaz, charakterystycznych dla lizosomów zwierzęcych, w tzw. sferosomach [6-8]. Zbadano ich lokalizację oraz lokalizację pirofosfatazy tiaminowej (markera struktur Golgiego) w różnych stanach funkcjonalnych komórek i tkanek (merystemy, okres cytokinezy, rosnące włośniki i łagiewki pyłkowe, bielmo w części mikropylamej i chalazalnej, w różnych stadiach rozwoju, woreczki zalążkowe) [9-13], we włoskach trawiennych Drosera i u grzybów [14, 15]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czyżewska, Krystyna, Hereźniak, Janusz (red.) 1996. 50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego na Ziemi Łódzkiej, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.