pirofosforowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dobrze rozpuszczalna w wodzie; jest kwasem o średniej mocy; otrzymywany z ortofosforanu trójwapniowego Ca3(P04)2 i kwasu siarkowego lub przez działanie pary wodnej na fosfor biały; kwas ortofosforowy i jego sole, ortofosforany (występujące również jako minerały) mają duże znaczenie gł. w produkcji sztucznych nawozów fosforowych. Kwas pirofosforowy H4P307 — bezbarwna, szklista masa, temp. topn. 61° — jest mocniejszy od kwasu ortofosforowego; w roztworach przechodzi w kwas ortofosforowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.