piroklastyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) E. centralne związane są z jednym punktem powierzchni Ziemi, stanowiącym centrum wybuchu wulkanu; produktem ich może być tylko lawa (e. wylewne), materiały piroklastyczne (e. eksplozywne) lub zarówno lawa, jak i materiały piroklastyczne (e. mieszane); e. tego typu towarzyszy powstawanie stożka wulkanicznego; w Polsce ślady e. centralnych z okresu trzeciorzędowego znane są z okolic Krakowa i przedgórza Sudetów. E. linear...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.