pirolityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak np. dla warunków niemieckich (NRF) ustalono, że jeżeli koszt własny wytworzonego 1 m3 etylenu w procesie z elektrotermicznego krakowania petrochemicznego oznaczy się liczbą 100, to wskaźnik kosztu własnego etylenu z gazu koksowniczego zwiększa się do 130, z pirolitycznego rozkładu etanu dochodzi do 170, z krakowania etanu do 210, z odwodnienia alkoholu etylowego nawet do 400. Podobnie koszt własny produkcji 1 1 alkoholu etylowego (100-procentowego) określano porównawczo w warunkach polskich z przerobu ziemniaków na 11,4 zł., z przerobu karbidu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kwiatkowski, Eugeniusz 1962. Dzieje chemii i przemysłu chemicznego, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.