piroplazma

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wazji. Actinomyxidia — są pasożytami bezkręgowców, przeważnie słodkowodnych skąposzczetów; wytwarzają wielkie i bardzo złożone spory, na które składa się kilkanaście komórek, w tym kilka stanowiących sporozoity. Do s. pełzakowatych niektórzy badacze włączają również—*■ piroplazmy, które dawniej zaliczano niesłusznie do krwinkowców. Zdzisław Raabe SPOROZOIT [gr.J, stadium w rozwoju pierwotniaków pasożytnych z grupy sporowców właściwych (—> sporowce), powstające przez wielokrotny podział zygoty, a więc będące rezultatem rozmnażania płciowego; s. są z reguły stadiami inwazyjnymi, zarażającymi no...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.