pirosiarkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przy bezpośrednim wprowadzaniu trójtlenku siarki do wody znaczna jego część ulatniałaby się bezużytecznie. Dlatego też wprowadza się go też do stężonego kwasu siarkowego, wskutek czego wytwarza się kwas pirosiarkowy H,S,0,. Po dodaniu wody kwas ten przekształca się z powrotem w kwas siarkowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.