pisarz-kaligraf

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pisarze-kaligrafowie naśladują — coraz mniej udatnie — hiszpańskich mistrzów średniowiecza. Za to introligatorzy szukają źródeł natchnienia w sztuce syryjsko-egipskiej, ale i oni nie wyrzekają się motywów hiszpańsko-mauretańskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Miazgowski, Bronisław 1958. Maroko ziemia czerwona, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.