pisarz-kandydat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 192 LITERATURA POLSKA szłości do rozwiązania intrygującej nas zagadki autorskiej, wygłosiłem w kwietniu 1959 r. w Instytucie Badań Literackich w Warszawie bardzo obszerny referat poświęcony problemowi autorstwa omawianego tu Bloku, warunkom, jakim musi odpowiadać kandydat do jego autorstwa, oraz samym pisarzom-kandydatom, bądź to wymienianym przy poszczególnych utworach Bloku w rękopiśmiennych kodeksach XVIII—XIX w. (Baudouin, Dmochowski, Drozdowski, Szymon Jasiński, Kublicki, Makulski, Mirosławski, Niemcewicz, Trembecki, Tymieniecki, Zabłocki), bądź też zasługującym ze względu na charakter swojej twórczości (i biografii) na sui generis „przymiarkę autorską” (Gawdzicki, Jakub Jasiński, Jezierski, Kołłątaj, Naruszewicz, bracia Potoccy). Kaleta (który był nb. na moim refe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.