pismaczyna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) obejmuje łącznie 157 jednostek. W jej obrębie możemy wydzielić grupy o następującej strukturze ortograficznej (cyfra przed ciągiem oznacza minimalną ilość liter, jaka musi wystąpić przed danym ciągiem, by wyraz został automatycznie zaklasyfikowany jako rzeczownik rodzaju męskoosobowego; cyfra w nawiasie informuje o ilości jednostek należących do grupy o danej strukturze): a) 3 + -aczyna (9): pismaczyna, b) 2 + -arzyna (9): figlarzy na, c) 4 + -beta (3): analfabeta, d) 4 + -osta (3): diagnosta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.