pismak-fanatyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zazwyczaj nie bywa to jednak kontrakt ideologiczny. Istnieją, oczywiście, pismacy-fanatycy: ich pisanie niegodne wynika z bezkrytycznej wiary w jakiś zespół przekonań — nawet wtedy, gdy pełni ono funkcję wyłącznie instrumentalne; w takich przypadkach oczywiście wierność przekonaniom jest silniejsza niż lojalność wobec protektora. Wydaje się wszakże, iż pismak-fanatyk to zjawisko dużo mniej znaczące i w sumie rzadsze niż pismak cyniczny w rodzaju Miniszewskiego...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Głowiński, Michał 1995. Pismak 1863 i inne szkice o różnych brzydkich rzeczach, Warszawa : OPEN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.