pismo-almanach

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Koncepcję swego pisma-almanachu ujmował tak: „przekaz wszelkich autentycznie przeżytych wrażeń moich jako pisarza rosyjskiego, przekaz wszystkiego tego, co widziałem, słyszałem i przeczytałem”. Z tych „wrażeń” na pierwszym miejscu stawiał kwestie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Barański, Zbigniew, Semczuk, Antoni (red.) 1976. Literatura rosyjska w zarysie, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.